آموزشی

اصول سئو در تولید محتوا چیست؟

تولید-محتوا-سئو-شده

ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﺌﻮ نیازمند ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، استراتژی درﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﯾﻪ ﻣﺤﺘﻮا در ﮐﻨﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ می‌تواﻧﺪ ﺷﺎﻧﺲ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ که این امر با رعایت اصول سئو در تولید محتوا حاصل می‌شود.

ورود ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اوﻟﯿﻦ ﻫﺪف و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا را می‌توان ﯾﮑﯽ از تکنیکﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪرن در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﺴﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ روش ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ از دوره‌های اﻧﺴﺎن ﻏﺎرﻧﺸﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ پیشرفت ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

گوگل نیز در سال‌های اخیر توجه زیادی به تولید محتوا از نوع با کیفیت دارد. کیفیت محتوا، روی بسیاری از روش‌های بازاریابی مانند سئو، بازاریابی ایمیل، بازاریابی شبکه‌های اجتماعی و … تاثیرگذار است.

سئو تولید محتوا

سئو ﺑﺪون ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺪون ﺳﺌﻮ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ. همین موضوع است که رعایت اصول سئو در محتوا را ارزشمندتر می‌کند. تصور محتوای ارزشمندی که استانداردهای سئو را رعایت نکرده باشد یا هیچ سایتی به آن لینک نداده باشد و همین‌طور سایتی که نتایج مناسبی در گوگل داشته باشد ولی محتوای آن برای کاربران جذاب نباشد، غیرممکن است. تولید همزمان محتوای مفید و بهینه کردن همزمان آن برای کاربر و موتور جستجو، تولید محتوا را به بازاریابی محتوا ارتقا می‌دهد.

تولید محتوا بدون شناسایی کلمات کلیدی غیرممکن است به دنبال آن هدفی مهم در سئو یافتن عباراتی است که باید در آن‌ها جایگاه کسب نمود.

سئو و بازاریابی محتوا کاملا مکمل یکدیگر هستند. البته این وسط فرق هایی هم وجود بین بازاریابی محتوا و سئو، در واقع می توان این دو را می‌توان از هم متفاوت دانست  و واقعیت هم همین است ولی از این حرف نمی‌توان چنین برداشتی داشت که این دو باهم در تضاد و دشمنی هستند! به‌عنوان‌مثال، بازاریابی محتوا گسترده و جامع‎تر اس ولی سئو محدود و فنی‌تر.

ایجاد توازن در سئو محتوا

راز ایجاد توازن در سئو وب سایت و بازاریابی محتوا، استفاده آن‌ها با یکدیگر است. موارد زیادی برای گفتن در اینجا وجود دارد که نشان دهنده اهمیت ایجاد توازن بین این دو مورد است. ابتدا باید هدف سایت مشخص گردد. اگر جذب کاربران بیشتر مورد توجه است، برای تاکتیک‌های سئویی که موجب افزایش ترافیک می شود، تمرکز می‌شود. اگر افزایش نرخ تبدیل سایت مهمتر است، تولید محتوا در اولویت بالاتری قرار دارد. در صورت استفاده همزمان از این دو تاکتیک می‌توان امیدوار بود که هر دو پارامتر میزان بازدید و نرخ تبدیل سایت افزایش یابد.

نکات مهم رعایت اصول تولید محتوا سئو شده

در ادامه سعی کردیم نکات مهمی که باعث بهبود سئو محتوا می‌شود را نام ببریم و هریک را مختصرا توضیح دهیم:

 

 • انتخاب و نحوه کاربرد کلمه یا عبارت کلیدی هدفمند

قبل از اینکه شروع به نوشتن مقاله کنید کلمات کلیدی هدف خود را مشخص کنید. یکی از بهترین ابزارهایی که در انتخاب کلمه کلیدی مناسب می‌تواند کمک بسیاری به ما کند Google Keyword Planner می‌باشد.(البته ابزارهای دیگری نیز مانند Google Trends، SEMrush، Google Search Console و … هستند ولی ما استفاده از این ابزار را به‌دلیل قدرت و محبوبیت بیشتر پیشنهاد می‌کنیم)

وقتی کلمه کلیدی را مشخص کردید از آن در محتوا و عناوین مقاله خود به درستی استفاده کنید. یعنی حتما آن را در عنوان و تگ H1 به‌کار ببرید. همچنین در پاراگراف اول مقاله، آن را بیاورید. این امر نکته‌ای مهم برای اصول سئو در تولید محتوا است.

کلمه کلیدی باید در تمامی محتوای مقاله به اندازه متعادلی استفاده شود. شما می‌توانید در محتوای خود از عبارات یا کلمات مترادف و مرتبط نیز استفاده کنید. در این‌باره موتور جستجوی گوگل پیشنهادات خوبی را به شما می‌دهد.

برای ایجاد یک محتوای سئو شده هرگز متن خود را با کلمات کلیدی بمباران نکنید. به‌این معنی که چگالی لازم را در کاربرد کلمات کلیدی در متن رعایت کنید.

فراموش نکنید که انتخاب و نحوه استفاده از کلمات کلیدی در محتوای سایت مهم‌ترین گامی است که برای تولید محتوای سئو شده برمی‌دارید.

 • استفاده از تصاویر و ویدئو در محتوا و بهینه‌سازی آن‌ها

حتما می‌دانید که استفاده از متن به‌تنهایی جذابیتی ندارد. یکی از روش‌های کسب رتبه بهتر در نتایج گوگل، ماندن مدت زمان بیشتر کاربر در سایت ما است. هنگامی که ویدیویی جذاب و مرتبط را در محتوای خود قرار دهیم موفق خواهیم شد کاربران را به مدت بیشتری در سایت خود نگهداریم و این یعنی افزایش ترافیک و در نهایت بهبود سئو.

استفاده از تصاویر و نمودارها نیز بر جذابیت یک محتوای متنی افزوده و باعث تجربه کاربری بهتری می‌شود. شما به‌راحتی می‌توانید با استفاده از یک تصویر، پیغامی را خیلی ساده‌تر و گویاتر منتقل کنید.

استفاده از تگ alt در تصاویر را فراموش نکنید. برای تگ alt تصاویر از کلمات کلیدی محتوای خود استفاده کنید. همچنین نام تصاویر خود را کاملا مرتبط انتخاب کنید.

نکته مهم: بهینه‌سازی تصاویر را فراموش نکنید. اگر از تصاویر با حجم بالا استفاده کنید آن تصاویر مدت زمان زیادی را هنگام بارگیری صفحه می‌گیرند و این امر باعث افت شدید سرعت سایت می‌شود.

تقریبا تمامی کاربران برای باز شدن صفحه سایت صبر زیادی نمی‌کنند و درصورت طولانی شدن قبل از باز شدن آن کلا صفحه را می‌بندند. و این یعنی از دست دادن ترافیک! علاوه بر آن یکی از فاکتورهای مهم سئو، سرعت سایت است.

 • تولید محتوای تازه

“ما محتوا را برای کاربر تولید می‌کنیم.” هرگز این جمله را فراموش نکنید. هنگامی که شما محتوایی کاربرپسند تولید کنید، نتیجه بهتری از موتور جستجو هم کسب خواهید کرد.

استفاده از محتوای تکراری و کپی شده از سایر سایت‌ها و مقالات نه تنها باعث این می‌شود که کاربر سریعا صفحه شما را ترک کند بلکه در سئو سایت شما نیز تاثیر منفی دارد. گوگل نیز قادر به تشخیص محتوای تکراری می‌باشد. برای رعایت اصول سئو در محتوا باید به این نکته توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

 • استفاده از آدرس سایت (URL) مناسب

استفاده از URL طولانی اصلا توصیه نمی‌شود. آدرس سایت باید طوری باشد که به‌راحتی نوشته شود و همچنین بتوان آن را به خاطر سپرد. از کلمه کلیدی هدف خود در URL استفاده کنید.

برای آدرس‌دهی به صفحات، به‌عنوان مثال برای مقاله “سئو محتوا” آدرس: سئو-محتوا  Persisnaweb.ir/ مناسب است.

 • استفاده از لینک‌دهی داخلی و خارجی

بک‌لینک یکی از فاکتورهای مهم سئو محتوا می‌باشد. درمورد لینک‌دهی داخلی به صفحات داخلی وب‌سایت، دقت کنید که صفحات مرتبط را به هم لینک دهید. درواقع برای ایجاد ارتباط و تکمیل کردن متن و توضیحات لینک‌دهی ایجاد کنید. با لینک‌دهی داخلی ربات‌های خزنده موتورهای جستجو را بین صفحات خود هدایت می‌کنید. بهتر است کلمه‌ای که قرار است لینک شود شامل کلمه کلیدی هدف باشد.

درمورد لینک‌دهی خارجی، اگر شما منابع مقالات خود را به منابع‌شان لینک بدهید بسیار مورد تایید گوگل قرار خواهید گرفت. گرفتن بک‌لینک به سایت شما از سایت‌های دارای اعتبار نیز به موتورهای جستجو می‌فهماند که شما نیز با اعتبارید.

در کل مسئله مهم این است که شما باید بدانید که هر لینکی که ایجاد می‌شود باید دارای یک هدف باشد و به آن هدف نیز دست‌یابد.

لینک‌دهی بدون هدف و صرفا جهت افزایش رتبه سئو نه تنها باعث افزایش رتبه نشده بلکه تاثیر منفی نیز دارد.

 • توجه به متا تگ‌ها

هرچند که طبق گفته‌ها ظاهرا چند سالی است که گوگل توجهی با متا تگ‌ها ندارد اما هنوز هم تاثیر بسیاری در جذب کاربر و در نتیجه سئو سایت دارند.

تاثیر متا تگ‌ها در بهبود سئو محتوای سایت به این‌صورت است که وقتی کاربری سایت شما را در نتیاج جستجو می‌بیند، درواقع می‌تواند این دو عنصر را ببیند و درصورتی که برایش جذاب باشد و فکر کند که در این صفحه به نتیجه جستجوی خود می‌رسد آن را باز می‌کند.

پس حتما کلمه کلیدی هدف را در متاتگ‌های خود قرار دهید. توضیحات متای خود را جذاب برای کاربر وارد کنید.

تگ Title مشخص می‌کند محتوای صفحه شما در چه موضوعی است. پس فراموش نکنید که از کلمه کلیدی هدف در آن استفاده کنید.

 • سرعت صفحات سایت

یکی دیگر از اصول سئو در تولید محتوا سرعت سایت می باشد. سرعت سایت مهم‌ترین فاکتور ارزیابی سایت ما توسط موتورهای جستجو و البته کاربران است. شما با استفاده از ابزارهایی همچون GTmetrix یا PageSpeed و ابزارهای دیگر می‌توانید هم سرعت سایت خود را بسنجید و هم از راهنمایی‌های ارائه شده توسط این ابزارها برای افزایش سرعت سایت خود استفاده کنید.

 • شبکه‌های اجتماعی

یکی دیگر از اصول سئو در تولید محتوا استفاده از شبکه‌های اجتماعی می باشد، شبکه‌های اجتماعی می‌توانند کمک بسیاری در دیده شدن سایت توسط کاربران ارائه دهند.

نکته قابل توجه دیگر این است که شما می‌توانید از دکمه‌های به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی در وبلاگ‌های خود استفاده کنید.

 • صفحه‌بندی و ساختار صحیح و جذاب

برای جذابیت محتوا، باید به خوانایی آن دقت کنید. به‌این صورت که از پاراگراف‌های طولانی استفاده نکنید و پاراگراف‌ها را با عناوین جذاب از هم جدا کنید. برای رعایت اصول سئو در محتوا پیشنهاد ما این است که تگ H1 را برای عنوان اصلی انتخاب کنید. عنوان بعدی که خوب قطعا یک عنوان فرعی می‌باشد را با تگ H2 ایجاد کنید. به همین ترتیب عناوین فرعی تگ H2 را با تگ H3 ایجاد کنید…

به هیچ‌وجه از تگ H1 بعد از سایر تگ‌های H استفاده نکنید و اجازه دهید آن فقط برای عنوان اصلی به‌کار رود.

واکنشگرا بودن سایت

شاید این مورد به تولید محتوای سایت شما ربطی نداشته باشد اما از اهمیت بسیار زیاد آن از جانب گوگل و کاربران نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. ریسپانسیو بودن سایت شما باعث می‌شود کاربران به‌راحتی در سایت شما به جستجو بپردازند و بدون مشکل به پشتیبانی سایت دسترسی پیدا کنند.

در انتهای این مقاله به شما توصیه می‌کنیم که جهت بهبود سئو محتوای سایت خود حتما آن را کنترل و مدیریت کنید. با استفاده از ابزارهای ارزشمندی همچون Google Analytics و Google Webmaster Tools می‌توانید کاملا بر تمامی موارد از جمله اصول سئو در محتوای سایت خود نظارت کامل داشته باشید.

خدمات سئو پرشیانا وب

5/5 - (1 امتیاز)

مطالب مرتبط

دیدگاهی در مورد “اصول سئو در تولید محتوا چیست؟

 1. کاربر گفت:

  اگر درباره ی تگ ها هم یک پست بذارید عالیه

  1. admin گفت:

   سلام، حتما

 2. مهتا گفت:

  وبسایت طراحی شده توسط شما با مرورگرهای مختلف مث گوگل کروم و فایرفاکس مطابقت داره؟

  1. admin گفت:

   با سلام، بله، با همه مرورگرها مطابقت کامل دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *